Barney Ford Elementary

MLE-DAC Meeting for Families 10/26/22

10/25/22, 9:46 AM

MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on October 26, 2022

Denver Public Schools is excited to invite all our families of Multilingual Learners to an in-person Multilingual Education Districtwide Advisory Committee (MLE DAC) meeting on Wednesday, October 26th, 2022  from 5 p.m. to 6:30 p.m. at Manual High School.

At this session, you will receive important information and resources about:

  • Assessments
  • On-Track to Graduate (OTG)
  • Colorado Education Initiatives (CEI) Accelerated Learning Resources
To attend, we strongly suggest completing the registration form.

For more information, please visit the MLE-DAC website or call 720-423-2661.

 

Please see the attached flyer below for more information.

 


Reunión del Comité Asesor del Distrito para la Educación Multilingüe (MLE DAC), 26 de octubre

Acompañen a DPS a la reunión del Comité Asesor del Distrito para la Educación Multilingüe (MLE DAC) el miércoles, 26 de octubre, de 5 a 7 p. m. La reunión será presencial en la Escuela Preparatoria Manual.

En esta sesión recibirán información importante y recursos sobre:

  • Evaluaciones
  • Encaminados para graduarse (OTG)
  • Recursos de aprendizaje acelerado de las Iniciativas de Educación de Colorado (CEI) 

Se proporcionará una cena y cuidado de niños. Les pedimos que se inscriban aquí.

Para obtener más información, visiten  Sitio web de MLE-DAC o llamen al 720-423-2661.

Consulte el folleto adjunto a continuación para obtener más información.

 


Kulanka Gudiga Waxbarashada Luuqadaha badan ee Degmada oo Dhan (MLE DAC) Oktoobar. 26, 5-7 fiidnimo. laguna qaban doono Maqaayada Dugsiga Sare ee Manual 

Fadlan kulsoo biir kulanka Gudiga Waxbarashada Luuqadaha badan ee Degmada oo Dhan (MLE DAC) oo la qaban doono Arbacada, Oktoobar. 26 laga bilaabo 5-7 fiidnimo. Kulanka ayaa si toos ah lloosoo xaadiri doonaa wuxuuna ka dhacayaa Dugsiga Sare ee Manual, 1700 E. 28th Ave, Denver.

Kulankaan, waxaad ka heli doontaa xog muhiim ah iyo ilaha macluumaad ku saabsan:

  • Imtaxaanaadka
  • Ardayda Ku jira Heerka U diyaar garoowga Qalin jebinta (OTG)
  • Ilaha Waxbarashada Boobsiiska ah ee Mashruucyada Waxbarashada ee Colorado (CEI)

Casho iyo daryeelka carruurta ayaa la bixin doonaa Fadlan Halkaan iska diiwaan geli.

Wixii xog dheeraad ah, fadlan booqo webseedka MLE-DAC ama wac 720-423-2661.

Fadlan eeg warqadda ku lifaaqan hoose wixii macluumaad dheeraad ah.


Attachment: 16662194882737_MLE_DAC_October_flyer.pdf